GOSPODARSTVO

Aplikacija za preglednejše cene naftnih derivatov

Ljubljana, 1. marec 2019

Na gospodarskem ministrstvu so razvili spletno aplikacijo, namenjeno predvsem obveščanju potrošnikov o cenah naftnih derivatov na posameznem bencinskem servisu, posredno pa služi tudi kot orodje za preprečevanje morebitnega protikonkurenčnega obnašanja ponudnikov. Aplikacija goriva.si je začela testno delovati danes.

Obalainfo

Foto: www.goriva.si

Aplikacija, ki jo je mogoče najti na spletni strani www.goriva.si, prikazuje maloprodajne cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih v Sloveniji. Ker je trenutno še v fazi testiranja, se sicer lahko prikazane cene razlikujejo od maloprodajnih cen naftnih derivatov na bencinskih servisih, so sporočili z ministrstva.

Kot so pojasnili, je potrebno transparentno obveščanje potrošnikov o cenah pogonskih goriv, s čimer se jim omogoča racionalnejše obnašanje pri nakupu goriva. Kakovostno informiranje potrošnikov o cenah pa ima pomembne koristi tudi za razvoj konkurence. To se še posebej odraža pri ponudbi homogenih proizvodov, kamor sodijo pogonska goriva.

V Sloveniji doslej ni bilo vzpostavljenega sprotnega spremljanja maloprodajnih cen naftnih derivatov na bencinskih servisih. Na gospodarskem ministrstvu so zato pripravili odredbo o podatkih, ki so jim jih dolžni zagotavljati distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci. Od njene uveljavitve sredi februarja morajo zavezanci ministrstvu sporočati vsako spremembo maloprodajnih cen naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih v Sloveniji.

Obalainfo

Foto: WM

V letu 2016 se je vlada odločila za postopno liberalizacijo reguliranih cen naftnih derivatov. Najvišje maloprodajne cene 98- in večoktanskega motornega bencina in kurilnega olja se od 9. aprila 2016 oblikujejo prosto na trgu. Od 9. novembra 2016 pa se na avtocestah in hitrih cestah prosto oblikujejo tudi cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizla. Regulirane so tako le še maloprodajne cene neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizla izven avtocest in hitrih cest.

Uredništvo