LOKALNO

Koper bo še v tem letu dobil tri nova krožišča

Koper, 4. februar 2019

S potrditvijo sporazumov o sofinanciranju izgradnje krožišč ter spremembi načrta razvojnih programov koprske občine za obdobje 2018-2021 so koprski občinski svetniki minulo sredo prižgali zeleno luč za nadaljevanje postopkov gradnje krožišč v Pradah, Pobegih in na glavni cesti za Škofije, sporočajo iz Kopra.

Obalainfo

Foto: MOK

Kot so navedli na koprski občini, je izvajalec za gradnjo prvih dveh krožišč že izbran; krožišče v Pobegih, na odcepu za Frenkovo ulico, ki bo zaradi omejenega prostora nekoliko manjše, bo gradilo podjetje CPK d.d., krožišče v Pradah pa je občina prek razpisa zaupala gradbenemu podjetju Krk d.d. Znana je tudi vrednost posamezne naložbe, krožišče v Pobegih znaša nekaj več kot 250 tisoč, tisto v Pradah pa 375 tisoč evrov.

Na občini so pojasnili, da je investitor vseh treh naložb Direkcija RS za infrastrukturo, občina pa je sodelovala pri pripravi projektne dokumentacije in pridobitvi potrebnih zemljišč, sofinancirala pa bo gradnjo površin za pešce, kolesarje in javno razsvetljavo. Za krožišče v Pobegih bo občina tako namenila med 80 in 195 tisoč evrov, za krožišče v Pradah pa 110 tisoč evrov.

Postopek izbire izvajalca za ureditev tretjega krožišča na državni cesti na Škofijah, odcep Tinjan, še ni zaključen. Po besedah občinskih predstavnikov naj bi bila pogodba z izbranim izvajalcem sklenjena v kratkem. Koprska občina je sicer že pridobila potrjeno projektno nalogo in PZI dokumentacijo ter vsa potrebna zemljišča, Direkcija RS za infrastrukturo pa je izvedla postopek izbire izvajalca.

Obalainfo

Foto: MOK

V naslednji fazi bosta občina in direkcija uredili tudi krožišče na državni cesti na Vardi, pri odcepu za Dekane. Projektna naloga je izdelana in potrjena, DRSI trenutno pridobiva projektno dokumentacijo.
Krožišča so se v zadnjih letih izkazala za učinkovit ukrep umirjanja hitrosti, katerega osnovni namen je zagotovitev večje varnosti, poleg tega je tovrstna prometna ureditev dobra tudi v luči boljše preglednosti in pretočnosti prometa, še navajajo na koprski občini.

Uredništvo