LOKALNO

Nekdanja obalna cesta naj bo namenjena sprostitvi in rekreaciji

Koper, 13. marec 2019

Včeraj so v koprski Pini predstavili analizo predlogov za ureditev nekdanje obalne ceste, ki so jih ljudje nanizali na odmevni septembrski akciji Narišimo obalo. Rezultati analize kažejo željo, da bi prostor namenili rekreaciji in sprostitvi.

Obalainfo

Foto: Pina

“Javnost to območje dojema kot celoto in kot območje skupnosti, ki naj bo namenjeno rekreaciji in sprostitvi,” je analizo predlogov povzela avtorica Kaja Cunk iz Pine.

“Več kot polovica predlogov, ki so bili v procesu participativnega prostorskega načrtovanja posredovani prek risb in pisnih predlogov, se je nanašalo na zeleno, športno in prometno infrastrukturo. Ustvarjalci so med ulično opremo največkrat narisali pomol, sledijo stopnice za vstop v vodo, tuši, pitniki, od izobraževalne infrastrukture sta se pojavljala podvodni muzej in opazovalnice,” je dejala.

Med športnimi aktivnostmi, katerim bi bila nekdanja obalna cesta namenjena, si udeleženci največkrat predstavljajo kolesarstvo, plavanje, hojo in rolanje, le četrtina risb pa se je nanašala na nepriljubljene elemente. Pri tem so prednjačili hoteli in motorizirana vozila, ki si jih udeleženci akcije ne predstavljajo v tem prostoru.

Predlogi za ureditev nekdanje obalne ceste so se zbirali septembra med akcijo množičnega skupnostnega načrtovanja prostora Narišimo obalo v sklopu tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij 2018. Odmevnega dogodka se je udeležilo več kot tisoč ljudi, ki so z idejami zapolnili 750 metrov papirja.

“Za analiziranje smo uporabili transdisciplinaren pristop, za katerega je značilno sodelovanje številnih deležnikov in skupno oblikovanje učinkovitih rešitev,” je dr. Jani Kozina (ZRC SAZU) povedal o metodologiji kodiranja podatkov.

Obalainfo

Foto: OŠ DB

“Trenutno pripravljamo programsko zasnovo, nato bomo v proces vključili urejevalce prostora in programsko zasnovo povezali s pogoji za ureditev obalne ceste,” je Marko Starman iz izolske občinske uprave povedal o nadaljnjih korakih pri pripravi regionalnega prostorskega načrta.

Po poročanju Primorskih novic je končni cilj projekta ureditev obalne ceste na najboljši možen način, ki bo sledil željam ljudi. Nadaljnja prizadevanja Pine pa bodo osredotočena v smeri oblikovanja analize v dokument, nato pa v pripravo delavnic, ki jih bodo izvedli skupaj z odločevalci na občinah in drugo strokovno javnostjo.

Uredništvo