LOKALNO

O usodi ravnateljice po ponovnih volitvah predstavnikov staršev

Izola, 13. marec 2019

Tudi včerajšnja seja sveta Osnovne šole Dante Alighieri iz Izole ni prinesla odločitve glede razrešitve ravnateljice Simone Angelini. Neuradno je šolska inšpekcija zaradi kršitev določb zakona predlagala ponovitev volitev predstavnikov staršev v svetu zavoda. V izogib pravnim posledicam svet šole včeraj ni odločal o razrešitvi ravnateljice.

Obalainfo

Foto: predsednica sveta Evelin Kolarec Radovac, vir: FPA

Ravnateljica Simona Angelini tako tudi po več tednih od izbruha afere zaradi anonimnih obtožb o domnevnem mobingu in nepotizmu ostaja na svojem položaju. Po številnih proceduralnih zapletih na prejšnjih sejah sveta šole je ta včeraj vendarle imel na mizi razpravo o razrešitvi ravnateljice, a se je spet zapletlo.

Včeraj je inšpektorat za šolstvo na izolski šoli namreč opravil izredni nadzor zaradi domnevnih nepravilnosti v sestavi članov sveta šole iz vrst staršev. Gre za tri izmed skupno enajstih članov, med katerimi pa je tudi dosedanja predsednica sveta Evelin Kolarec Radovac.

Inšpekcija je neuradno ugotovila kršitve pri volitvah predstavnikov staršev – med drugim zato, ker so bile volitve predstavnikov staršev izvedene izključno izmed prisotnih staršev, zaradi česar nihče od preostalih staršev ni imel možnosti kandidirati v postopku volitev.

Obalainfo

Foto: OŠ DA

Inšpektorat je tako svetu šole predlagal, da zaradi kršitev določb zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter odloka o ustanovitvi šole ponovi volitve treh predstavnikov staršev.

Po včerajšnji seji sveta šole ni bilo nobenih uradnih izjav, neuradno pa je razumeti, da bodo zdaj najprej izpeljali nove volitve predstavnikov staršev v svet zavoda, ki bodo skladne s priporočili inšpekcije. Šele nato bo svet zavoda obravnaval usodo ravnateljice Angelinijeve. A to se ne bo zgodilo prav kmalu, saj naj bi naslednjo sejo sklicali šele za 9. april.

Uredništvo