LOKALNO

Priprave na ureditev ankaranskega pokopališča

Ankaran, 6. februar 2019

Občina Ankaran je začela z aktivnostmi za pripravo javnega natečaja za izbor najprimernejše idejne zasnove ureditve pokopališča, zato vabi zainteresirano javnost k sodelovanju v predvidenih posvetovalnih aktivnostih. Slednje so namenjene tako predstavitvi poteka projekta ureditve pokopališča kot tudi zagotavljanju priložnosti za podajanje mnenj in predlogov občanov, ki jim je s tem dana neposredna možnost vpliva na ureditev pokopališča.

Obalainfo

Foto: Pixabay

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je težko pričakovana ureditev pokopališča eden ključnih načrtov Občine Ankaran, v okviru katerega že poteka vrsta aktivnosti, med njimi pa je trenutno najpomembnejša priprava javnega natečaja za izbor najprimernejše idejne zasnove pokopališča. Izboru bodo v naslednjih mesecih sledile še druge zakonsko predpisane aktivnosti, ki bodo omogočile začetek izvedbenih del za ureditev pokopališča.

Na občini pojasnjujejo, da bodo tudi v načrtovanje ureditve pokopališča vključili vso zainteresirano javnost, tako da bo občinska uprava javnost sproti obveščala o poteku del in organizirala nekaj posvetovalnih dogodkov, v okviru katerih bo vsem dana priložnost tako seznanitve s potekom projekta ureditve pokopališča kot tudi možnost podajanja mnenj ter predlogov.

»Pokopališče je intimni prostor poslednjega slovesa in spomina na preminule najdražje. Obenem pa gre za skupni javni prostor, ki naj ob upoštevanju veljavnih predpisov v čim večji meri zadosti željam in potrebam različnih uporabnikov. Da bi te želje in pričakovanja lahko spoznali ter jih tudi primerno upoštevali pri načrtovanju pokopališča, je sodelovanje Ankarančank in Ankarančanov ključno,« so zapisali.

Prvi javni posvet bo jutri, v četrtek, 7. februarja 2019, ob 18. uri v prostorih Osnovne šole Ankaran. Predstavljeni bodo organizacijski, tehnični in vsebinski vidiki ureditve, sledila bo razprava ter zbiranje mnenj in predlogov udeležene javnosti. Javnemu posvetu bo sledila anketa, ki jo bodo vsi občani prejeli na svoj domači naslov, od 11. februarja 2019 pa bo anketa dostopna v papirni obliki na sedežu, v elektronski obliki pa tudi na spletni strani Občine Ankaran. Poročilo o rezultatih ankete bo javno predstavljeno, prejeti predlogi in videnja pa ustrezno obravnavani v postopku načrtovanja.

Obalainfo

Foto: Pixabay

»Lastno pokopališče in dostojno izvajanje pokopališke dejavnosti v domačem okolju je dolgoletna želja Ankarančank in Ankarančanov. Zaključek nekega žalostnega obdobja, ko pokopališča v Ankaranu nismo smeli imeti, nas verjetno vse navdihuje s smelimi razmišljanji in željami po izgradnji še pristnejših družbenih odnosov naše lokalne skupnosti,« je ob začetku aktivnosti za ureditev ankaranskega pokopališča dejal župan Gregor Strmčnik.

Občina si v nadaljevanju želi, da bi v komisiji za ocenjevanje prispelih natečajnih predlogov sodeloval tudi predstavnik javnosti, ki bi bil tako vključen v izbiro najboljšega predloga. Po zaključku natečaja pa načrtuje izvedbo predstavitve izbranega predloga kot tudi skupno razstavo vseh prispelih predlogov.

Uredništvo