LOKALNO

Upravno sodišče zavrnilo pritožbo Borisa Popoviča

Koper, 7. februar 2019

Na Mestni občini Koper so potrdili, da so danes prejeli sodbo, s katero je upravno sodišče kot neutemeljeno zavrnilo pritožbo Borisa Popoviča. To je v bistvenem pritrdilo navedbam, ki jih je v svoji odločbi podala že Občinska volilna komisija Mestne občine Koper, in sicer tako glede zahteve pritožnika za ponovno štetje oddanih glasovnic kot tudi glede očitanih nepravilnosti pri delu volilnih organov.

Obalainfo

Foto: MOK

Koprski župan Aleš Bržan je v odzivu na sodbo dejal, da je bil izid pričakovan: »Ker sodišča izrekajo sodbe v imenu ljudstva, smo seveda pričakovali, da bo potrdilo jasno izraženo voljo ljudstva in zavrnilo povsem nepotrebno pritožbo poraženega tekmeca.«

Kot navajajo na občini, je z odločitvijo zadovoljen, veseli ga, da je to poglavje mimo in da lahko občina povsem neobremenjeno začne izvajati svoje razvojne načrte.

»Ekipo imam že pripravljeno, občinski proračun je že v veliki meri pripravljen, čas je, da svoj program začnemo tudi izvajati. Dela je veliko, izzivov ne bo manjkalo,« je še dodal.

Upravno sodišče je s sodbo generalno pritrdilo navedbam, ki jih je v svoji odločbi podala že Občinska volilna komisija Mestne občine Koper, so pojasnili na občini. Med drugim se je tako opredelilo do zahteve za ponovno štetje oddanih glasovnic, z obrazložitvijo, da zakon o lokalnih volitvah ponovnega štetja glasov niti ne predvideva, prav tako pa ponovnega štetja ne opravičuje tesna razlika med glasovi kandidatov. Sodišče je v svoji obrazložitvi posebej poudarilo tudi to, da volilna komisija ni prekoračila svojih pooblastil, ko je dve neveljavni glasovnici spremenila v veljavni in ko je odpravila nepravilnost pri delu volilnega odbora in sama ugotovila drugačno razmerje glasov pri ponovnem štetju na enem od volišč. Prav tako sodišče ni sledilo pritožniku glede očitkov o domnevnih nepravilnostih pri glasovanju na domu, saj je ocenilo, da do navedenih kršitev ni prišlo in da je volilni odbor svoje delo opravil zakonito.

Obalainfo

Foto: MOK

Do kršitev pa je prišlo v enem primeru glasovanja na domu, kar je že sama ugotovila in obrazložila občinska volilna komisija. Opisana opustitev glasovanja je po mnenju sodišča sicer kršitev aktivne volilne pravice tega volivca, a je kljub temu zaključilo, da en sam glas, če bi ga volivec oddal, ne bi mogel spremeniti izida glasovanja in zato to kršitev ne šteje za kršitev, ki bi narekovala razveljavitev volitev, so zapisali na občini.

Sodišče je sicer, kot še navajajo na koprski občini, opozorilo na neustreznost volišča za predčasno glasovanje na sedežu Mestne občine Koper, kjer je bilo invalidom zagotovljeno posebno volilno mesto. Po mnenju sodišča gre za ukrep pozitivne diskriminacije, zagotovljeno jim je bilo namreč glasovanje na drugačen način kot ostalim volilnim upravičencem. Tudi v tem primeru je sodišče ugotovilo, da ne gre za nepravilnost, ki bi bistveno vplivala na volilni izid ter bila razlog za razveljavitev izvedenih volitev.

Uredništvo