V Pretorski palači razstava Katerine Burlina

V Pretorski palači bodo drevi odprli razstavo Katerine Burlina z naslovom Harlekin. Kot je zapisal likovni krik Dejan Mehmedovič, je avtoričino umetniško delo poetično. Ne glede na izvedbo se razvija kot idilična pripoved. Izpostavil je umetničin pozitiven odnos do sveta, “ki v vsakem trenutku bivanja skozi nasmeh najde lepoto”.

Pretorska palaca v Kopru.

Katerina Burlina je avtorica mlajše generacije likovnih umetnikov, ki v zadnjem času delujejo v Izoli. Prihaja iz Ukrajine, kjer je leta 2000 doštudirala na kijevski Akademiji za likovno umetnost. Pred prihodom v Slovenijo pred dobrim desetletjem je razstavljala po različnih evropskih mestih.

Njeno umetniško delo, ki ima dokaj klasični izvedbeni karakter, saj se v osnovi opira na slikarstvo in kiparstvo tradicionalnega tipa, je po Mehmedovičevih besedah v izvedbi likovno kakovostno, vsekakor pa izjemno v vsebinsko izraznih opredelitvah.

Katerine Burlina pa je po njegovih besedah likovnica, ki v svojem delu odkriva svet realnega skozi pravljično poetični diskurz. “Njene podobe so pripovedne v nevsakdanjem gibanju med epiko in liriko. Vidimo jih kot zgodbe fantastičnih svetov v prostoru resničnega. In tu je v ospredju iskanje lepote v čudežu podobe,” je zapisal.

Njeni harlekini so karakterno neopredeljeni, vendar v avtoričini priljubljeni razpotegnjeni formi predstavljeni kot pozitivna bitja. Njene podobe oddajajo določeno vedro, veselo vzdušje, ki skozi skrivnostno ozadje vodi v prijetno doživetje.

V svetu, ki ga umetnica skozi svoje dovršeno likovno delo posreduje gledalcu je zavesa med resnico, imaginarno resnico in lepoto na poseben način perforirana. V podlagi je poetična pripoved, magična privlačna skrivnostnost sveta, ki v svetlobnih dražljajih razpira občutnost doživetja. Izvedbeno se Burlina izraža v izdelavi nenavadnih figur iz blaga, volne, vezenin, papirja, kartona in drugih materialov.

Njeni izdelki tega tipa imajo delno funkcionalni karakter. Lahko so to klobuki, druga pokrivala, oblačila, maske ipd. Na drugi strani pa razvija sporočilnost skozi klasične slikarske podobe slike, risbe, grafike, fotografije.

Pričujoča razstava vključuje tudi serijo grafičnih del v nevsakdanji tehniki mokulita, “lesni litografiji”. Gre za grafično tehniko ploskega tiska, ki pa v lastni formi izpostavlja izrazito arhaizirano pripovednost. Izhodiščni slikarkin izrazni likovni element je linija oziroma risba. Že omenjena razpotegnjenost forme in ustrezno senčenje mehčata precej trden karakter linijske osnove, ki se v črno-beli izvedbi razteza kot prepleten niz figur in upodobljenih prizorišč, je še zapisal Mehmedovič.

V novicah