Metropolova plaža spet pod upravljanje piranske občine

Občina Piran je danes s Hoteli Metropol podpisala razvezo pogodbe o pravici rabe in užitka Metropolove plaže v korist Javnega podjetja Okolje Piran. S prekinitvijo pogodbe plaža prehaja ponovno pod upravljanje občine. Za urejenost in delovanje plaže pa bo po novem skrbelo Okolje Piran, so sporočili s piranske občine.

Občina Piran je po razvezi pogodbe s Hoteli Metropol, ki je bila prvotno sklenjena za obdobje 50 let, predala Plažo Metropol v dolgoročno urejanje Okolju Piran. To bo po pridobitvi vodnega dovoljenja plažo v času kopalne sezone upravljalo v smislu javne površine za namen kopanja in rekreacije, urejene javne površine za splošno javno rabo in v času zunaj kopalne sezone za ostale rekreacijske namene.

V času kopalne sezone bo javno podjetje tako skrbelo med drugim za oddajo senčnikov in ležalnikov, morebitno najemniško oddajo zemljišč, začasno uporabo zemljišč za začasna prodajna mesta, oddajo športnih rekvizitov ter postavitev ali omogočanje postavitev začasnih gostinskih objektov.

Okolje Piran bo sicer na plaži nemudoma prevzelo skrb za red, čistočo in urejenost kopališča ter obalne promenade, kjer bo kopalcem zagotovilo varen dostop v morje. Ponudbo na travnatem delu površine bo podjetje dopolnilo z ležalniki, sanitarijami in prostorom za prvo pomoč.

V času urejanja vodne pravice pa Okolje na tem delu plaže ne bo opravljalo kopališke dejavnosti, kar pomeni, da kopališče uradno ne bo obratovalo in bo kopanje na lastno odgovornost. Kljub temu bodo potapljači še ta teden z morskega dna odstranili vse odpadke, do konca sezone pa bo za zagotavljanje reda prisoten reševalec iz vode, so zagotovili na občini.

Da bo delovanje Plaže Metropol učinkovitejše, je občina dosegla še dogovor s podjetjem Maksimiljan, ki bo Okolju Piran omogočilo brezplačno uporabo dela objekta na naslovu Obala 20 za potrebe sanitarij, prostora za prvo pomoč, prostora za reševalce, garderobne prostore in prostora za prhanje. Podoben dogovor je občina s Hoteli Metropol dosegla glede brezplačnega užitka na travnatem delu ob betonski ploščadi Plaže Metropol v korist Okolja Piran za obdobje 28 mesecev. Delovanje Plaže Metropol bo tako v prihodnosti bolj urejeno in celovito, so še zapisali na piranski občini.

Zaradi težav hrvaških lastnikov je kompleks Hotelov Metropol v Portorožu to sezono ostal zaprt, s tem pa se je odprlo vprašanje Metropolove plaže v samem središču kraja, za čistočo in urejenost katere bi kot upravljavci morali poskrbeti. Že prejšnji mesec je prvi mož Okolja Piran Gašpar Gašpar Mišič potrdil, da so lastniki Metropola izrazili željo za vrnitev koncesije za Metropolovo plažo.

V novicah